Studium Biblijne

stud_bibl

O StudiumDaty sesjiProgram dniaPoprzednie sesje
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki,
do wykrywania błędów, do poprawy,do wychowywania w sprawiedliwości,
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
II Tym.3:16-17
Drodzy Bracia!
Dziękując Bogu za Was wszystkich i wspominając Was w naszych modlitwach, będąc przekonani o potrzebie podjętego przedsięwzięcia, z radością i bojaźnią przekazujemy Wam, co następuje: występujemy z opisaną dalej pokrótce nową inicjatywą, którą Pan położył nam na serca, prosimy o jej przychylne przyjęcie, o modlitwy przyczynne i o uwagi, zapraszamy do udziału i wspierania.
Od dłuższego czasu odczuwamy niedostatek systematycznego nauczania biblijnego na poziomie zborowym i międzyzborowym. Aby temu zaradzić, idąc za przykładem Nowego Testamentu (Dz.Ap.19:10; 20:20,27), pragniemy wnieść mały wkład w wypełnienie istniejącej luki przez powołanie Studium Biblijnego w Krakowie. Z natury rzeczy powstaje ono głównie z myślą o braciach w zborach Małopolski i do nich jest adresowane; tym niemniej nie jest zamknięte dla chętnych z dalsza. Program Studium oraz garść podstawowych informacji podajemy w załączonej broszurze. Powstające Studium nie ma być jeszcze jedną szkołą czy seminarium biblijnym, choć oczywiście będziemy w nim nauczać według opracowanego programu. To, co go odróżnia od typowej szkoły, to między innymi:
  • brak egzaminu wstępnego,
  • niewystawianie ocen ani świadectwa,
  • położenie nacisku na dyskusje i rozmowy; umożliwianie i zachęcanie do obustronnej wymiany myśli (wykładowca – słuchacz), zgłaszania pytań i wątpliwości.
Zależy nam na tym, by kandydaci:
  • mieli możliwość poznania lub pogłębienia znajomości podstawowych prawd Pisma Świętego,
  • mieli świadomość, że największą korzyść odniosą wtedy, gdy będą rzetelnie i z modlitwą uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

Studium Biblijne nie stawia sobie za cel konkurowanie ale współpracę i dlatego dołożymy starań, by terminy sesji nie kolidowały z programem Seminarium Biblijnego w Jastrzębiu ani konferencjami (zjazdami) organizowanymi w Kościele Wolnych Chrześcijan. Prawdziwym celem jest dążenie z Bożą pomocą do tego, „aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa” (Ef.4:12-15).

Prosimy kandydatów o wypełnienie (w sposób opisany w broszurze) i przesłanie podpisanych formularzy zgłoszeniowych e-mailem (po zeskanowaniu) na jeden z adresów podanych w broszurze.
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy telefonować lub pisać:
– tel. 607 770 866

– adres e-mail: zbigkowalczyk@gazeta.pl

 

Wasi bracia w Jezusie Chrystusie,

Organizatorzy:

  • Mark Swaim (Nowy Sącz)
  • Robert Sulik (Kraków)
  • Andrzej Kapuściński (Tarnów)
  • Zbigniew Kowalczyk (Kraków)

Dodaj komentarz

Kościół Betel