W co wierzymy

faq_PICWierzymy w jedynego Boga, który wiecznie istniał w trzech osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Każda z tych osób jest w pełni Bogiem, ale nie ma trzech Bogów lecz tylko jeden. Wierzymy, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, Synem Bożym. Jest Bogiem z Boga; zrodzonym nie stworzonym. Miał On także naturę ludzką i był we wszystkim taki jak my, za wyjątkiem grzechu.

Wierzymy, że każdy człowiek zgrzeszył, czym ściągnął na siebie potępienie Boga. Jednakże Bóg, w swojej miłości, posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ten objawił nam Ojca i wskazał ludziom ratunek. Poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, Jezus zapewnił drogę powrotu do Boga, czyli zbawienie. To zbawienie jest darem Bożej łaski, który możemy otrzymać wierząc w Niego.

Wierzymy, że Pismo Święte jest niepodważalnym źródłem nauki o Bogu. Wszystkie nauki i praktyki religijne podlegają w Kościele osądowi Pisma Świętego. Wszelka tradycja niezgodna z Pismem nie ma mocy wiążącej.

Wierzymy, że chrzest jest publicznym wyznaniem wiary chrzczonego. Z tego też powodu, chrzczone mogą być tylko te osoby które świadomie uwierzyły w przesłanie Pisma Świętego i zdecydowały się żyć w posłuszeństwie Bogu.

Nasze rozszerzone wyznanie wiary, jak i informacja, jak można stać się oficjalnym członkiem Chrześcijańskiego Kościoła Baptystycznego Betel, znajdziecie w naszym Statucie.

Dodaj komentarz

Kościół Betel