Przedstawienie „Zaufaj Mu”

Dodane 26.05.2019 przez Noemi

Podczas dzisiejszego nabożeństwa uczestnicy TiM- chrześcijańskich warsztatów Teatr i Muzyka zaprezentowali program teatralno- muzyczny pt. „Zaufaj Mu”.
Dzięki historii o Izraelitach wędrujących przez pustynię przypomnieli nam, że zawsze należy ufać Bogu, ponieważ Jego wzrok sięga o wiele dalej niż nasz. Przypomnieli nam także, że dla Boga jesteśmy o wiele cenniejsi niż ptaki, o które On troszczy się i zapewnia wszystko, czego potrzebują! (Ewangelia Mateusza 6:25-26)
Tym występem zakończyliśmy nasze warsztaty artystyczne, które prowadziliśmy od września. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, małym i dużym, za ich zaangażowanie i chęć rozwijania swoich wspaniałych talentów! Dziękujemy także wszystkim liderom za ich pracę.

„Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?”

Ew. Mateusza 6:25-26

DSC_0057 DSC_0059 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0080 IMG_7165 IMG_7167

Kościół Betel