Studium Biblijne, 15-16.01.2016

Dodane 16.01.2016 przez pawel

Tematem styczniowego Studium było zbawienie. Zbawienie jest jednym z fundamentalnych tematów biblijnych i być może dlatego narosło wokół niego sporo nieporozumień.

Spójrzmy, co Pismo Święte uczy na temat zbawienia.

  1. Biblia uczy, że ewangelia wzywa grzesznika do wiary, której nierozłącznym elementem jest pokuta (Dz. Ap. 2:38; 17:30; 20:21; 2 Piotr 3:9). Pokuta oznacza odwrócenie się od grzechu (Dz. Ap. 3:19; Lukasz 24:47); odwrócenie, które nie jest konsekwenją naszych dobrych uczynków a wyłącznie zbawiennej łaski Boga (Dz. Ap. 11:18; 2 Tymoteusz 2:25).
  2. Biblia uczy, że zbawienie jest w całości dziełem Boga. Ci, którzy wierzą są zbawieni nie na podstawie swoich własnych wysiłków (Tytus 3:5). Nawet wiara jest darem Bożym a nie wysiłkiem człowieka (Efezjan 2:1-5, 8).
  3. Biblia uczy, że obiektem naszej wiary jest osoba Chrystusa a nie jakaś formułka czy obietnica (Jan 3:16). Wiara musi zawierać w sobie element naszego osobistego oddania się Chrystusowi (2 Koryntian 5:15).
  4. Biblia uczy, iż prawdziwa wiara zawsze prowadzi do zmiany życia (2 Koryntian 5:17). W wyniku zbawienia dochodzi do przemiany wewnętrznego człowieka (Galacjan 2:20). Chrześcijanin otrzymuje nowa, inną naturę (Rzymian 6:6).
  5. Biblia uczy, że Boży dar wiecznego życia zawiera w sobie wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności (2 Piotr 1:3; Rzymian 8:32), a nie jest to jedynie bilet do nieba.
  6. Biblia uczy, iż Jezus jest Panem Panów, a wiara, której oczekuje oznacza nasze pełne oddanie się Jemu (Rzymian 6:17-18; 10:9-10). Innymi sławy Chrystus nie obdarza życiem wiecznym tych, których serca są zwrócone przeciwko Niemu (Jakub 4:6).
  7. Biblia uczy, że ci, którzy na prawdę uwierzyli będa kochać Chrystusa (1 Piotr 1:8-9; Rzymian 8:28-30; 1 Koryntian 16:22). W konsekwencji będą dążyć do tego, aby pełnić Jego wolę (Jan 14:15, 23).
  8. Biblia uczy, że sposób życia jest testem naszej wiary. Posłuszeńswto jest dowodem prawdziwej wiary (1 Jan 2:3).
  9. Biblia uczy, iż prawdziwie wierzący człowiek może się potknąć i upaść ale ostatecznie wytrwa w wierze (1 Koryntian 1:8). Ci natomiast, którzy całkowicie odwracają się od Chrstusa, nigdy nie byli na nowo narodzeni (1 Jan 2:19).
Kościół Betel