Bible Study 16/03/19,,pl,We invite you to the fifth session of the Bible Study,,pl,The theme of the lectures will be the Gospel of Luke,,pl,We encourage ..,,pl- “Ewangelia Łukasza”

Added 03.03.2019 by Noemi

Zapraszamy na piątą sesję Studium Biblijnego.

Tematem wykładów będzie Ewangelia Łukasza, we encourage you to read this book in advance,,pl,The session will be one-day,,pl,start,,pl,March at,,pl,and it lasts to,,pl,Will be held in the room at ul,,pl,on the right side,,pl,The room will be open from,,pl,Between the lectures there are coffee breaks and one longer,,pl,lunch,,pl,In connection with the need to organize a warm meal, please submit your participation in advance to the email address,,pl,however, voluntary victims are collected to cover the organization's costs,,pl.

Sesja będzie jednodniowa, rozpoczyna się 16 marca o godz. 9.15 i trwa do 16.00. Odbędzie się w sali przy ul. św. Filipa street, no. 6, I piętro, o prawej stronie. Sala będzie otwarta od 8.45. Pomiędzy wykładami przewidziane są przerwy kawowe oraz jedna dłuższa- obiadowa. W związku z koniecznością organizacji ciepłego posiłku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres mailowy: mikolaj.gosik@gmail.com.

Udział jest bezpłatny, natomiast pobierane są dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów organizacji.

Feel welcome to visit us!

Ewangelia Łukasza

 ,en

Bethel Church