Studium Biblijne, 19-20.02.2016

Dodane 12.02.2016 przez pawel

Tematem lutowej sesji Studium był List Jakuba.

Autor kładzie nacisk na praktyczną stronę naszego chrześcijańskiego życia apelując, żeby wyglądało ono jak życie Chrystusa. Jakub pragnie i napomina adresatów listu żeby nie ulegali pokusie pójścia na jakikolwiek kompromis w kwestii moralności i byli posłuszni Słowu Bożemu.

List Jakuba stanowi dopełnienie nauki Pawła o usprawiedliwieniu jedynie z wiary, a nacisk jest położony na owoc Ducha, który dowodzi prawdziwiej przemiany i wiary.

 

Lutowe studium było już naszym 60 spotkaniem. Cieszymy się, iż Bóg przyznaje się do naszej służby i wierzymy, że pozwoli nam kontunuować nasze dzieło.

Kościół Betel