Studium Biblijne, 20-21.11.2015

Dodane 21.11.2015 przez pawel

Tematem listopadowej sesji Studium była Służba chrześcijańska.

Pismo Święte ma bardzo wiele do powiedzenia na temat praktycznego życia Chrześcijanina. Żywa, prawdziwa wiara zawsze będzie czymś praktycznym – uczynkami/owocami, dzięki którymi jesteśmy w stanie odróżnić nowe, Chrześcijańskie życie od  starego sposobu postępowania. Konsekwenją nowego narodzenia będzie chęć służenia Bogu wyrażana poprzez aktywne zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, lokalnego kościoła Chrystusa.

Kościół Betel