„Trwajcie we mnie a Ja w was”

Dodane 3 czerwca 2017 przez Ola Dykas

Niektórzy z naszych zborowników wychowywali się w zborach Wolnych Chrześcijan lub chodzą na zmianę raz do nas a raz do KWCH, zależnie od miejscowości, w której właśnie w niedziele przebywają. Zbór w Balinie regularnie organizuje duże zjazdy wolnych chrześcijan z okolicy i tak niektórzy bracia i siostry z Kościoła Betel razem wyruszyli. Jeden z nich (Zbigniew Kowalczyk) był jednym z wykładowców na zjedzie.

Balin

Bracia przemawiający na zjeździe w Balinie (14.05.2017): Zbigniew Kowalczyk, Paweł Ratz, Mark Swaim, Marek Nalewajka.

Myśli z rozważania brata Zbigniewa Kowalczyka

Jakimi określeniami nazywał się Pan Jezus?

Ew. Jana 15/1-17:              Ja jestem
Ew. Jana 6/35, 48, 51:    Pan Jezus jest chlebem życia, prawdziwym pokarmem
Ew. Jana 8/12, 9/5:         Ja jestem światłością świata – rośliny rosną w kierunku światła

Ew. Jana 10/7, 9:             Ja jestem drzwiami dla owiec
Ew. Jana 10/11, 14:          Ja jestem dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za owce
Ew. Jana 11/25, 14/6:     Ja jestem drogą, prawdą i życiem
Ew. Jana 15/1:                 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym

 

Ew. Jana 15/16-15: Podany fragment bardzo dużo mówi o tym jak powinno wyglądać życie tych, których On wybrał, tych którzy są Jego własnością.
– Ojciec jest ogrodnikiem, mamy w nim trwać, a On będzie trwać w nas.
– Latorośl sama w sobie nie może wydawać owocu, tak samo jest w życiu duchowym.
Ew. Jana 15/2: Bywa, że latorośle nie wydają owocu, wtedy odcina latorośl i oczyszcza ją, aby wydawała więcej owocu.
Łuk 13/6-9: Pan Jezus jest miłującym ogrodnikiem. Jeśli latorośl nie wydaje owocu, On upewnia się czy nie potrzebuje ona więcej troski i czeka, czy pojawi się owoc. Jeśli go nie wyda (I Kor 11/30) może zostać usunięta.

Myśli z rozważania brata Pawła Ratza

– Izrael jest winnicą w Starym Testamencie. Trudno jest rozróżnić prawdziwą latorośl od dzikiej, jednak kto jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem.
– Abraham zobaczył Jestem, który jestem i uwierzył. Dopóki człowiek nie zobaczy w swoim życiu Jezusa nic mu nie pomoże.
– Owoc to dopiero początek pracy.
– Owoc jest po to, aby móc z niego korzystać.
– Obecność w krzewie winnym i nasza obecność nie są naszą zasługą.
– Jezus prawdziwym krzewem winnym, owoc ma swoje przeznaczenie.

Myśli z rozważania brata Marka Swaim’a

– I Jana 2/28, 4/13: Trwać w Chrystusie by wzrastać, cieszyć się Jego obecnością.
– Owoce Ducha budują piękny charakter.
– Gdy trwamy w wierze, rzeczy, które wychodzą z naszych ust, są piękne.
– Bóg zbawia nas, ponieważ chce z nami być.
– Cecha wierzącego: prawdziwa żyjąca relacja z Chrystusem
– Modlitwa- ogromny skarb od Pana,
– Słowo Boże ma na nas wpływ i zmienia nas
– Jeśli wyznajemy Bogu nasze przewinienia, odpuszcza nam je.
– I Jana 2/3-6: Mamy chodzić jak Chrystus i trwać w Nim.
– I Jan 3/6-4/6: Duch Święty mieszka w nas i mówi co innego od tego, co mówi świat.

Myśli z rozważania brata Marka Nalewajki:

– Galacjan 5/19-21: Jeśli nie będziemy trwać w Chrystusie, nie będziemy doświadczali przemiany wewnętrznej.
– Ew. Jana 15/6: Bez społeczności z Chrystusem zamiera duchowa moc.
– I Kor 9/27, V Moj. 21, Gal. 5/22-23, II Tym. 3/16: Rezultaty trwania w Chrystusie: Owoce. Jeśli nie trzymamy się Bożego Słowa, myślenie tego świata będzie miało wpływ na nasze życie przez nas.
– Owoc można wydawać wobec innych.
– Ojciec musi oczyszczać krzak, aby mógł on przynosić owoce.
–  Kol. 2/6-8, ew. Jana 15/7, I Jana 3/22: Jeżeli trwamy w Bogu, wydajemy owoce, dzięki czemu ludzie Go uwielbiają.

Wykłady możecie sobie posłuchać na stronie zboru w Balinie.

Kościół Betel