Wyjazd zborowy w Czerwcu, 15-17.06.17

Dodane 18 czerwca 2017 przez Ola Dykas

Tradycyjna Majówka tym razem została przełożona na czerwiec. Tematem przewodnim wyjazdu była rodzina. Rozważaliśmy fragment z 5 Księgi Mojżeszowej 6 rozdział, wersety 1-9. Zastanawialiśmy się jak wychowywać nasze dzieci w miłości i godności oraz jak prowadzić je do Boga. Pragniemy, aby nasze życie było odzwierciedleniem tego, co chcemy im przekazać ze Słowa Bożego. Życie rodziców powinno być piątą ewangelią.

Rozważaliśmy także fragment Listu do Efezjan 5:21-6:4, w którym omawiana była dobrowolna uległość. Bóg przez nią pragnie zachować nas od doświadczania złych konsekwencji. Spędziliśmy także dużo dobrego czasu budując relacje pomiędzy nami, a Bóg obdarzył nas dobrą pogodą, co pozwoliło nam wyjść razem w góry. Gdy wróciliśmy zmęczeni, czekały na nas smakołyki przygotowane przez braci i siostry.

IMG_0517 IMG_0518 IMG_0541 IMG_0556 IMG_0560 IMG_0490 IMG_0561

Kościół Betel