top of page
slider_21.jpg

Studium Biblijne

Poprzednie sesje

 • 18-19.05.2018    Sesja 77    Ewangelia Marka

 • 20-21.04.2018    Sesja 76    Szukanie Bożej woli [Seeking God’s will]

 • 16-17.03.2018     Sesja 75    Wychowanie w rodzinie [Family upbringing]

 • 16-17.02.2018     Sesja 74    Bibliologia

 • 19-20.01.2018    Sesja 73    Ewangelizacja indywidualna – Projekt „Filip”

 • 17-18.11.2017      Sesja 72    Życie Abrahama, Izaaka i Jakuba

 • 20.21.10.2017      Sesja 71    Księgi Rut i Estery

 • 19-20.05.2017    Sesja 70    Duch Święty

 • 21-22.04.2017     Sesja 69    Dwunastu apostołów (w tym: Apostoł Paweł i jego podróże misyjne)

 • 17-18.03.2017     Sesja 68    Rzeczy ostateczne (w tym: Tysiącletnie królestwo)

 • 17-18.02.2017     Sesja 67    Chrześcijanin na co dzień (w tym: Rozwód, służba wojskowa, przysięganie, działalność polityczna)

 • 20-21.01.2017     Sesja 66    Księga Izajasza (+ Jak czytać i rozumieć Biblię)

 • 18-19.11.2016     Sesja 65    Małżeństwo (w tym: Rozwód)

 • 14-15.10.2016     Sesja 64    Ewangelia Mateusza (w tym: Przebaczenie ze strony Boga i człowieka – wg Biblii)

 • 13-14.05.2016    Sesja 63    Uświęcenie

 • 15-16.04.2016    Sesja 62    Psalmy

 • 18-19.03.2016    Sesja 61    Apologetyka

 • 19-20.02.2016    Sesja 60    List Jakuba

 • 15-16.01.2016     Sesja 59    Zbawienie

 • 20-21.11.2015      Sesja 58    Służba chrześcijańska

 • 23-24.10.2015     Sesja 57    Biblijne święta w Izraelu

 • 15-16.05.2015     Sesja 56    List do Rzymian, rozdziały 5-8

 • 17-18.04.2015     Sesja 55    Księga Objawienia

 • 20-21.03.2015    Sesja 54    II List do Koryntian

 • 20-21.02.2015    Sesja 53    GENESIS – I Kięga Mojżeszowa

 • 16-17.01.2015     Sesja 52    I List do Koryntian

 • 21-22.11.2014      Sesja 51    Aniołowie i demony

 • 24-25.10.2014     Sesja 50    Przybytek Starotestamentowy

 • 16-17.05.2014     Sesja 49    Królowie Izraela

 • 11-12.04.2014     Sesja 48    Mesjasz w Starym Testamencie

 • 14-15.03.2014     Sesja 47    Królowie Judy

 • 14-15.02.2014     Sesja 46    Jak przezwyciężyć grzech w swoim życiu

 • 17-18.01.2014     Sesja 45    Księgi: Ezdrasza i Aggeusza

 • 22-23.11.2013     Sesja 44    2 List św. Piotra

 • 25-26.10.2013    Sesja 43    1 List św. Piotra

 • 17-18.05.2013     Sesja 42    2 List do Tesaloniczan

 • 19-20.04.2013    Sesja 41    Księga Ezechiela

 • 22-23.03.2013    Sesja 40    List do Hebrajczyków, cz. 2

 • 22-23.02.2013    Sesja 39    1 List do Tesaloniczan

 • 18-19.01.2013     Sesja 38    List do Hebrajczyków, cz. 1

 • 16-17.11.2012      Sesja 37    Księga Joba

 • 19-20.10.2012    Sesja 36    Osoba i dzieło Ducha Świętego

 • 18-19.05.2012    Sesja 35    List do Kolosan

 • 20-21.04.2012    Sesja 34    List do Filipian

 • 23-24.03.2012    Sesja 33    List do Efezjan

 • 24-25.02.2012    Sesja 32    Księga Zachariasza

 • 13-14.01.2012     Sesja 31    Księga Sędziów

 • 18-19.11.2011      Sesja 30    List do Tytusa

 • 21-22.10.2011     Sesja 29    Cztery Ewangelie

 • 13-14.05.2011     Sesja 28    Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza

 • 15-16.04.2011     Sesja 27    Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza

 • 25-26.03.2011    Sesja 26    Pewność zbawienia

 • 25-26.02.2011    Sesja 25    Księga Daniela

 • 14-16.01.2011     Sesja 24    Dyspensacjonalizm

 • 19-20.11.2010    Sesja 23    Uczniostwo

 • 22-23.10.2010    Sesja 22    Wędrówka Izraela

 • 14-15.05.2010    Sesja 21    List do Rzymian

 • 23-24.04.2010    Sesja 20    Listy Jana

 • 26-27.03.2010    Sesja 19    List do Galacjan

 • 26-27.02.2010    Sesja 18    Przegląd Starego Testamentu cz. 2

 • 15-16.01.2010     Sesja 17    Dzieje Apostolskie

 • 20-21.11.2009     Sesja 16    Przegląd Starego Testamentu cz. 1

 • 23-24.10.2009    Sesja 15    Ewangelia Jana”

 • 15-16.05.2009    Sesja 14    Przegląd Nowego Testamentu

 • 24-25.04.2009    Sesja 13    Hermeneutyka Biblii

 • 27-28.03.2009    Sesja 12    Chrześcijanin na co dzień cz.2

 • 27-28.02.2009    Sesja 11    Chrystus

 • 16-17.01.2009     Sesja 10    Chrześcijanin na co dzień cz.1

 • 21-22.11.2008      Sesja 9      Obrona wiary

 • 24-25.10.2008     Sesja 8      Rzeczy ostateczne

 • 7.06.2008          Sesja 7      W zborze w Bukownie, wykładów Henryka Turkanika słuchaliśmy razem ze studentami Seminarium Biblijnego w Jastrzębiu Zdroju. Tematem były proroctwa mesjaniczne w księdze Izajasza.

 • 16-17.05.2008     Sesja 6      O małżeństwie

 • 18-19.04.2008    Sesja 5      O Duchu Świętym

 • 28-29.03.2008    Sesja 4      Jedność i oddzielenie

 • 22-23.02.2008    Sesja 3      O objawieniu

 • 18-19.01.2008     Sesja 2      Uświęcenie

 • 23-24.11.2007      Sesja 1      O zbawieniu

bottom of page