top of page

Wierzymy w jedynego Boga, który wiecznie istniał w trzech osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Każda z tych osób jest w pełni Bogiem, ale nie ma trzech Bogów lecz tylko jeden. Wierzymy, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, Synem Bożym. Jest Bogiem z Boga; zrodzonym nie stworzonym. Miał On także naturę ludzką i był we wszystkim taki jak my, za wyjątkiem grzechu.


Wierzymy, że każdy człowiek zgrzeszył, czym ściągnął na siebie potępienie Boga. Jednakże Bóg, w swojej miłości, posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ten objawił nam Ojca i wskazał ludziom ratunek. Poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, Jezus zapewnił drogę powrotu do Boga, czyli zbawienie. To zbawienie jest darem Bożej łaski, który możemy otrzymać wierząc w Niego.


Wierzymy, że Pismo Święte jest niepodważalnym źródłem nauki o Bogu. Wszystkie nauki i praktyki religijne podlegają w Kościele osądowi Pisma Świętego. Wszelka tradycja niezgodna z Pismem nie ma mocy wiążącej.


Wierzymy, że chrzest jest publicznym wyznaniem wiary chrzczonego. Z tego też powodu, chrzczone mogą być tylko te osoby które świadomie uwierzyły w przesłanie Pisma Świętego i zdecydowały się żyć w posłuszeństwie Bogu.

slider_21.jpg

W co wierzymy

bottom of page